Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren

Digitaal aangifte doen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren is mogelijk voor de heffingsjaren 2016 en 2017.
Aangifte doen voor het heffingsjaar 2015 geschiedt uitsluitend via een papieren aangiftebiljet welke aan u wordt toegezonden.

Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren 2017

Met dit aangifteprogramma 2017 kan aangifte gedaan worden voor de verontreinigingsheffing rijkswateren 2017.

Voor wie ?

Deze applicatie is bedoeld voor ondernemers en overheden. U heeft hiervoor een uitnodigingsbrief met gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord ontvangen.
Particulieren behoeven in beginsel geen aangifte te doen, zij krijgen automatisch een aanslag.

Doe op tijd aangifte

U kunt aangifte doen vanaf 1 maart 2018. Uw aangifte moet vóór 1 mei 2018 zijn ingeleverd.

Uitstel aanvragen

Wanneer het niet lukt vóór 1 mei 2018 aangifte te doen, vraag dan tijdig uitstel aan. U kunt maximaal 5 maanden uitstel krijgen. Na het verstrijken van de uiterste inleverdatum van de aangifte is geen uitstel meer mogelijk.
Uitstel kunt u aanvragen met het uitstelformulier. (docx, 106 kB) Dit kunt u mailen naar cdr-bvr@rws.nl.

Binnen 3 weken na uw uitstelverzoek ontvangt u een bericht.

Nieuwe inloggegevens nodig ?

Wanneer u de uitnodigingsbrief met gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord kwijt bent of u krijgt de melding dat deze gegevens niet werken, kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen via het e-mailadres: cdr-bvr@rws.nl.

Papieren aangifte

In beperkte mate blijft het mogelijk om op papier aangifte te doen. U zult duidelijk moeten maken dat digitale aangifte voor u niet mogelijk is.

Een verzoek om een papieren aangifte toe te zenden, kan worden ingediend via het e-mailadres: cdr-bvr@rws.nl.

Moet ik aangifte doen ?

Hebt u van ons een aangiftebrief gekregen waarin staat dat u aangifte verontreinigingsheffing rijkswater over 2017 moet doen ?  Dan moet u aangifte doen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat u niet loost, kunt u dit op de aangifte invullen.
Geen brief gekregen maar u loost toch? U moet wellicht aangifte doen. Wij vragen u om dan zelf te controleren of u aangifte moet doen: Het belastbaar feit waarvoor u aangifte moet doen, is het lozen van stoffen in een rijkswater.

Contactgegevens

Rijkswaterstaat WNZ
Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren
Boompjes 200 
3011 XD ROTTERDAM
Telefoon: 088- 797 00 52
Email: cdr-bvr@rws.nl