Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren

U heeft een uitnodigingsbrief ontvangen voor het doen van aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren.
Aangifte doen kan vanaf 1 maart 2019

Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren 2018

Lees eerst welke gegevens u nodig heeft. Met dit aangifteprogramma kunt u aangifte doen verontreinigingsheffing rijkswateren 2018.

Voor wie ?

Deze applicatie is bedoeld voor ondernemers en overheden. U heeft hiervoor een uitnodigingsbrief ontvangen waarin een unieke gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord is vermeld.
Particulieren behoeven in beginsel geen aangifte te doen, zij krijgen automatisch een aanslag.

Nieuwe inloggegevens nodig ?

Wanneer u de uitnodigingsbrief met gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord kwijt bent of u krijgt de melding dat deze gegevens niet werken, kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen.

Stuur een mail naar het e-mailadres: cdr-bvr@rws.nl o.v.v. 'ons kenmerk' dat in de rechtermarge van de uitnodigingsbrief staat.

Doe op tijd aangifte

Uw aangifte moet vóór 1 mei 2019 zijn ingeleverd.

Geen of te late aangifte?

Als u helemaal geen aangifte indient, gelden dezelfde boetes als bij te laat indienen. U moet er rekening mee houden dat dan de vervuilingswaarde wordt geschat. Wij leggen dan een ambtshalve aanslag op.
Wanneer u géén of te laat aangifte doet, kan de aanslag worden vermeerderd met een boete. Deze boete kan oplopen tot € 5.278

Uitstel aanvragen

Wanneer het niet lukt vóór 1 mei 2019 aangifte te doen, vraag dan tijdig uitstel aan. U kunt maximaal 5 maanden uitstel krijgen.

Uitstel kunt u aanvragen met het uitstelformulier. (doc, 106 kB)
Dit formulier kunt u retourmailen naar cdr-bvr@rws.nl.

Uiterlijk 3 weken na uw uitstelverzoek ontvangt u een bericht.

Let op : Na het verstrijken van de uiterste inleverdatum van de aangifte is geen uitstel meer mogelijk.

Geen brief gekregen maar u loost toch?

U moet wellicht toch aangifte doen. De Wet verplicht u om een aangiftebiljet aan te vragen. Wij vragen u dit zelf te controleren.
U moet aangifte doen, wanneer u loost in een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk. Wanneer het blijkt dat u loost in een Rijkswater en u heeft geen aangifte gedaan, ka de aanslag worden vermeerderd met een boete.

Papieren aangifte

In beperkte mate blijft het mogelijk om op papier aangifte te doen. U zult duidelijk moeten maken dat digitale aangifte voor u niet mogelijk is.

Een verzoek om een papieren aangifte toe te zenden, kan worden ingediend via het e-mailadres: cdr-bvr@rws.nl.

Moet ik aangifte doen ?

U hebt van ons een uitnodigingsbrief gekregen waarin staat dat u aangifte verontreinigingsheffing rijkswater over 2018 moet doen. U moet  dan aangifte doen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat u niet loost, kunt u dit op de aangifte invullen.

Snel naar aangifte 2018?

Wanneer bekend bent met het doen van aangifte voor de verontreinigingsheffing èn u alle gegevens bij de hand heeft kunt u hier snel naar de aangifte 2018


waterpijp

contactgegevens BVR

Postadres:
Rijkswaterstaat WNZ
Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Bezoekadres:
Boompjes 200
3011 XD ROTTERDAM

Telefoon: 088 - 797 00 52

email: cdr-bvr@rws.nl

Achtergrondinformatie

U treft hier informatie aan over het heffingplichtige feit, de Waterwet, de Waterregeling en welke wateren als rijkswater zijn aangemerkt