Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren

U heeft een uitnodigingsbrief ontvangen voor het doen van aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren. 
Aangifte over het heffingsjaar 2021 kunt u pas doen vanaf 1 maart 2022.

Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren 2021

Lees eerst welke gegevens u nodig heeft. Met dit aangifteprogramma kunt u vanaf 1 maart aangifte doen verontreinigingsheffing rijkswateren 2021.

Aangifte verontreinigingsheffing rijkswateren 2019 en 2020

Wilt u aangifte doen over een eerder jaar?

U kunt nog aangifte doen over het heffingsjaar 2020
U kunt nog aangifte doen over het heffingsjaar 2019

Voor wie ?

Het aangifteprogramma is bedoeld voor ondernemers en overheden. U heeft hiervoor een uitnodigingsbrief ontvangen waarin een unieke gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord is vermeld.

Particulieren behoeven in beginsel geen aangifte te doen, zij krijgen automatisch een aanslag.

Nieuwe inloggegevens nodig ?

Wanneer u de uitnodigingsbrief met gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord kwijt bent of u krijgt de melding dat deze gegevens niet werken, kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen.

Stuur een mail naar het e-mailadres: cdr-bvr@rws.nl o.v.v. 'ons kenmerk' dat in de rechtermarge van de uitnodigingsbrief staat.

Doe op tijd aangifte

Uw aangifte moet vóór 1 mei 2022 zijn ingeleverd.

Geen of te late aangifte?

Als u helemaal geen aangifte indient, gelden dezelfde boetes als bij te laat indienen. U moet er rekening mee houden dat dan de vervuilingswaarde wordt geschat. Wij leggen dan een ambtshalve aanslag op. Wanneer u géén of te laat aangifte doet, kan de aanslag worden vermeerderd met een boete. Deze boete kan oplopen tot € 5.278,-.

Moet ik aangifte doen ?

U hebt van ons een uitnodigingsbrief gekregen waarin staat dat u aangifte verontreinigingsheffing rijkswater over 2021 moet doen. U moet  dan aangifte doen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat u niet loost, kunt u dit op de aangifte invullen.

Uitstel aanvragen

Wanneer het niet lukt vóór 1 mei 2022 aangifte te doen, vraag dan tijdig uitstel aan. U kunt maximaal 5 maanden uitstel krijgen.

Uitstel kunt u aanvragen met het uitstelformulier (docx, 81 kB).
Dit formulier kunt u retourmailen naar cdr-bvr@rws.nl.

Uiterlijk één week na uw uitstelverzoek ontvangt u een bericht.

Let op : Na het verstrijken van de uiterste inleverdatum van de aangifte is geen uitstel meer mogelijk.

Geen brief gekregen maar u loost toch?

U moet wellicht toch aangifte doen. De Wet verplicht u om een aangiftebiljet aan te vragen. Wij vragen u dit zelf te controleren. U moet aangifte doen, wanneer u loost in een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk. Wanneer het blijkt dat u loost in een rijkswater en u heeft geen aangifte gedaan, kan de aanslag worden vermeerderd met een boete.

Papieren aangifte

Het is niet meer mogelijk om op papier aangifte te doen.
Vragen hierover? stuur een mail naar :  cdr-bvr@rws.nl.


waterpijp

contactgegevens BVR

Postadres:

Rijkswaterstaat WNZ
Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Bezoekadres:
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam

Telefoon: 088 - 797 00 52

email: cdr-bvr@rws.nl

Achtergrondinformatie

U treft hier informatie aan over het heffingplichtige feit, de Waterwet, de Waterregeling en welke wateren als rijkswater zijn aangemerkt

Voorgaande jaren