Voorbeelden van samenwerking

Advisering bij lozingen

Waterschappen kunnen bij vergunningverlening adviseren over effecten van een lozing op een RWZI en op het oppervlaktewater.

Dienstverlening bij toezicht

Over het niveau van samenwerking worden vaak op regionaal niveau afspraken gemaakt. Dit worden dienstverleningsovereenkomsten genoemd.

Toezicht bij lozingen

Waterschappen en gemeenten oefenen toezicht uit. Om dat te optimaliseren zijn er verschillende manieren. Detachering bij organisatie, toezicht afstemmen, toezicht voor elkaar doen.

Calamiteiten

Vooral bij calamiteiten en incidenten, onvoorziene gebeurtenissen, is het zaak dat organisaties elkaar snel vinden. Het riool kan beschadigd worden of kan de waterzuivering verstoord worden. In aanvulling op het rioleringsplan (GRP) worden afspraken gemaakt om ook de waterzuivering te beschermen.