Over dit boek

Hoe kunnen wij Nederland over 100 jaar nog veilig en leefbaar houden ondanks zeespiegelstijging en bodemdaling? Een groep trainees kreeg in het najaar 2017 van Rijkswaterstaat de opdracht om hiervoor een oplossing te bedenken. Zij onderzochten manieren om Nederland veilig te houden.

Vervolgens beschreven zij wat er gebeurt als het huidige beleid wordt voorgezet en presenteerden in kinderboekvorm 3 scenario’s over de samenhang tussen bodemdaling en waterveiligheid. Met deze originele vorm wonnen zij met het boekwerk ‘Bo zoekt het uit tot de bodem’ ook de Trainee Trophy 2018.

Het team bestond uit trainees van Rijkswaterstaat,  de gemeente Rotterdam, provincie Fryslân, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Koninklijke BAM Groep en ProRail.

Voor vragen of meer informatie over de scenario’s van Bo kunt u gebruik maken van het contactformulier onder aan deze pagina.