De handreiking DOT is een procesdocument voor het opstellen van het Deskundig Oordeel in de Toets op Maat (DOT). Het doel van de handreiking is om waterkeringbeheerders bekend te maken met de DOT-methode en om deze als hulpmiddel aan te bieden voor waterkeringbeheerders die gebruik wil maken van een DOT bij de beoordeling van een waterkering. Het betreft een groene versie die in de komende tijd verrijkt zal worden met nieuwe praktijkervaringen.


Publicatiedatum
Omvang 2 MB
Jaar van uitgave
2020
Versie
1.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Rijkswaterstaat WVL, Unie van Waterschappen, Deltares