Nieuwsbrief Landelijke Beoordeling december 2018

nieuwsbrief-header

Terugblik op de Landelijke Beoordelingsdag 2018

Tijdens deze middag kwamen o.a. de beheerders aan het woord, werd een toelichting gegeven over het WBI2017 en BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) en werd gekeken naar de voortgang van de beoordelingen.

Nieuwe Release Riskeer versie 18.1.1

Als laatste belangrijke WBI2017 product wordt hierbij een nieuwe release van Riskeer uitgeleverd. In het oorspronkelijke plan uit 2014 zou het WBI gefaseerd worden opgeleverd, waarbij in de tweede fase, op 1 januari 2019, de gedetailleerde toets op trajectniveau (probabilistische analyse op trajectniveau) in het instrumentarium zou worden opgenomen.
We hebben met u als gebruiker geconcludeerd dat de meerwaarde hiervan niet zo groot is als we de overige aspecten nog niet goed in de vingers hebben. Mede op basis van uw wensen is deze release in afstemming met de coördinatiegroep tot stand gekomen. Deze nieuwe versie van Riskeer kan toegepast worden bij de beoordeling van de primaire waterkeringen gedurende de 1e beoordelingsronde.