Oplegger WBI 2017 onder de Omgevingswet


Dit is een leeswijzer die begrippen uit het Wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017 vertaalt naar de begrippen die in het stelsel van de Omgevingswet worden gebruikt. De lopende beoordelingsronde 2017-2022 kan worden afgerond met de oude terminologie.
De oplegger is opgesteld door het ministerie van BZK in overleg met het ministerie van IenW en de Unie van waterschappen.


Publicatiedatum
Omvang 427 kB
Jaar van uitgave
2020
Versie
1
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van BZK, in overleg met het ministerie van IenW en de Unie van Waterschappen