De factsheet beschrijft de wijze van beoordelen van faalmechanisme steenzettingen en de belangrijkste verschillen tussen HR2006 en het WBI2017.

Publicatiedatum
Omvang 6.1 MB
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat, Deltares