Dit rapport beschrijft de basiselementen van het faalmechanisme betrouwbaarheid sluiting bij kunstwerken, inclusief onderbouwing gemaakte keuzes ten behoeve van het toetsschema.

Publicatiedatum
Omvang 1.3 MB
Jaar van uitgave
2015
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Delhez, R.C.M.