Kalibratie semi-probabilistische toets macrostabiliteit


Dit rapport beschrijft de kalibratieprocedure en de resultaten van de kalibratie van de semi-probabilistische beoordelingsregel voor de macrostabiliteit binnenwaarts. Hierbij zijn 11 dijklocaties beschouwd waarbij de bermlengtes zijn gevarieerd.
Op 8 december 2020 is een geactualiseerde versie van het rapport geplaatst.

Publicatiedatum
Omvang 1.7 MB
Jaar van uitgave
2016
Versie
3
Taal
Engels
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Kanning, W., Teixeira, A., Van der Krogt, M