Het basisrapport WBI beschijft op hoofdlijnen de technisch-inhoudelijke achtergronden bij het Wettelijk Toetsinstrumentarium WBI2017.

Publicatiedatum
Omvang 2.2 MB
Jaar van uitgave
2018
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares