De schematiseringshandleiding Grasbekleding beschrijft de samenhang tussen data verzamelen, schematiseren, berekenen en interpreteren. Schematiseren is de vertaalslag van de gegevens over de waterkering naar invoer voor de te gebruiken rekenmodel waarmee de toets wordt uitgevoerd. Gegevens kunnen metingen uit het veld of het laboratorium maar kunnen ook kennis, ervaring e.d. betreffen. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de schematiseringshandleiding staan vermeld op pag. 2 van de handleiding.

Publicatiedatum
Omvang 6.3 MB
Jaar van uitgave
2022
Versie
6.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat