Protocol Aanwijzen en Afvoeren

Er zijn 2 protocollen Aanwijzen en Afvoeren. Een protocol is nu van kracht en het andere protocol wordt van kracht bij inwerking treding van de Omgevingswet. De drie bijlagen zijn voor beide documenten geldig.