Handreiking NWO's

in de veiligheidsanalyse van primaire waterkeringen in LBO1


Onder Niet Waterkerende Objecten (NWO’s) op waterkeringen worden bomen, bebouwing, kabels en leidingen en overige objecten verstaan. In de praktijk blijkt dat het nog steeds lastig is om met deze niet waterkerende objecten om te gaan. Met deze Handreiking Niet Waterkerende Objecten in de Veiligheidsanalyse (zowel beoordeling als ontwerp) van primaire waterkeringen wordt beoogd een handelingsperspectief te geven voor beheerders en ingenieursbureaus die met deze “problematiek” te maken hebben.


Publicatiedatum
Omvang 2.5 MB
Jaar van uitgave
2021
Versie
2.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Rijkswaterstaat WVL