Dit rapport beschrijft de (model)onzekerheid in waterstanden en golfcondities die verkregen 
worden door middel van productieberekeningen met WAQUA en IMPLIC voor waterstanden
en SWAN en Bretschneider voor golfcondities.


Publicatiedatum
Omvang 1.9 MB
Jaar van uitgave
2015
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Groeneweg, J., Chbab, E.H.