Gebleken is dat in het  WBI2017-instrumentarium een inconsistentie is ontstaan tussen de ministeriële regeling en de manier waarop de assemblage van de toetsoordelen in Ringtoets 18.1.1 wordt uitgevoerd. Dit handelingsperspectief geeft inhoudelijke informatie over de optredende inconsistentie, inclusief een aangepast schema voor de stappen die binnen assemblage van toetsoordelen moeten worden genomen. Hiermee komt de Exceltool voor assemblage grotendeels te vervallen.


Publicatiedatum
Omvang 634 kB
Jaar van uitgave
2020
Versie
1
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Rijkswaterstaat WVL