Handreiking Faalkansanalyse Macrostabiliteit (groene versie)


De voorliggende handreiking faalkansanalyse macrostabiliteit bevat theoretische achtergronden en praktische aanbevelingen voor (probabilistische) faalkansanalyses voor het faalmechanisme macro-instabiliteit bij dijken.


Publicatiedatum
Omvang 1.5 MB
Jaar van uitgave
2017
Versie
1
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Schweckendiek, T., Martins Teixeira, A., Krogt, M.G. van der, Rijneveld, B.