Bivariate correlatiemodellen gebaseerd op exponentiële marginale verdelingen.

Beschrijving en werking MATLAB-programmatuur RIZA-werkdocument


Dit rapport beschrijft de modellen die de correlatie tussen verschillende basisstochasten beschrijven.

Publicatiedatum
Omvang 1.1 MB
Jaar van uitgave
2004
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat
Auteur(s) Beijk, V.A.W, Geerse, C.P.M.