De Factsheet beschrijft de wijze van beoordelen van asfaltbekledingen. Hier worden de nieuwe onderdelen van WBI ten aanzien van asfaltbekledingen uitgelicht.

Publicatiedatum
Omvang 3.8 MB
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat, Deltares