Handelingsperspectief hoge gronden en waterveiligheid


Dit memo geeft duidelijkheid over de definitie, de status en beoordeling van de hoge gronden. Ook beschrijft het rapport de effecten die de nieuwe Waterwet heeft op het beheersen van het risico op achterloopsheid en welke rol een ontgrondingsvergunning daarin speelt.

Publicatiedatum
Omvang 117 kB
Jaar van uitgave
2017
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Achterloopsheid

De stroming van water langs een kunstwerk in de waterkering met meevoering van zand en aarde. Hierdoor kan stabiliteitsverlies van de waterkering optreden.