Onderbouwing kansverdelingen kritisch overslagdebiet ten behoeve van het Ol2014v4


Het rapport geeft een onderbouwing van de kansverdelingen voor het kritische overslagdebiet. Deze kansverdelingen beschrijven de faalkans van de grasbekleding gegeven een bepaald overslagdebiet, bij een combinatie van een graskwaliteit, golfhoogte, taludhelling e.d.

Publicatiedatum
Omvang 3.6 MB
Jaar van uitgave
2017
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Hoven, A. van, Meer, J.M. van der