Voor het faalmechanisme erosie van grasbekledingen op de kruin wordt gebruik gemaakt van kansverdelingen van het kritisch overslagdebiet. Dit document bevat een uitwerking van de uitgangspunten en onderbouwing van de kansverdelingen van het kritische overslagdebiet.

Publicatiedatum
Omvang 1.2 MB
Jaar van uitgave
2015
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Hoven, A. van, Meer, J.M. van der