Semi-probabilistic assessment of wave impact and runup on grass revetments


Dit rapport beschrijft semi-probabilistische beoordelingsregels voor golven en golfoploop op grasbekledingen. Voor beide mechanismen zijn nieuwe modellen beschikbaar in WBI en zijn veiligheidsfactoren gekalibreerd.

Publicatiedatum
Omvang 3.4 MB
Jaar van uitgave
2016
Taal
Engels
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Klerk, W.J., Jongejan, R.B.