In dit rapport zijn de verschillen tussen WTI-2011 en WBI-2017 inzichtelijk gemaakt voor het faalmechanisme piping. Daarbij ligt de focus op de aanpassing van de Sellmeijer formule, de wijziging van de sterktefactoren, omgang met onzekerheden van de grondparameters en het meenemen van het heave-criterium. De VNK database is gebruikt. Het blijkt dat de aanpassingen in Sellmeijer formule de grootste effecten hebben, gevolgd door de nieuwe normering.

Publicatiedatum
Omvang 680 kB
Jaar van uitgave
2015
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Lange, D. de