Kalibratie semi-probabilistische toets piping

WTI 2017: Cluster C, piping failure mechanism


Dit rapport beschrijft de kalibratieprocedure en de resultaten van de kalibratie van de semi-probabilistische beoordelingsregel voor piping. De kalibratie is uitgevoerd met de nieuwe piping kernel uit het VNK project.

Publicatiedatum
Omvang 34 MB
Jaar van uitgave
2016
Taal
Engels
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Teixeira, A., Wojciechowska, K., Horst, W. ter