Het rapport geeft een overzicht over alle onderzoeken die uitgevoerd zijn in Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) en WBI over piping. Per onderzoeksrapport is aangegeven op welk aspect het betreffende onderzoek betrekking heeft en in welke bouwsteen van WBI het resultaat is geland.

Publicatiedatum
Omvang 1 MB
Jaar van uitgave
2017
Versie
2
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Rosenbrand, E.