Hydraulische Belastingen Oosterschelde


Het document beschrijft de afleiding en controle van de hydraulische belastingen voor de harde waterkeringen langs de Oosterschelde. De berekeningen zijn uitgevoerd met Hydra-Ring. De berekeningsresultaten zijn beoordeeld door middel van verschilanalyses met de oude HR getallen uit Hydra-K (HR-2006) en door analyse van de ruimtelijke variatie.

Publicatiedatum
Omvang 5 MB
Jaar van uitgave
2017
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Bieman, J. den, Groeneweg, J.