Fenomenologische beschrijving van de belangrijkste faalmechanismen die de overstromingskans bepalen voor ontwerp en beoordeling. Per faalmechanisme wordt het totale faaltraject van initiatie tot falen van de kering beschreven.

Publicatiedatum
Omvang 2.7 MB
Jaar van uitgave
2018
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) t Hart, R.