Schematiseringshandleiding Piping kunstwerk


De schematiseringshandleiding Piping kunstwerk beschrijft de samenhang tussen data verzamelen, schematiseren, berekenen en interpreteren. Schematiseren is de vertaalslag van de gegevens over de waterkering naar invoer voor de te gebruiken rekenmodel waarmee de toets wordt uitgevoerd. Gegevens kunnen metingen uit het veld of het laboratorium zijn maar kunnen ook kennis, ervaring en dergelijke betreffen.

Publicatiedatum
Omvang 1.2 MB
Jaar van uitgave
2021
Versie
3.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat