Nu nog voldoende water ondanks neerslagtekort en langzaam dalende rivierafvoeren

Gepubliceerd 9 juni 2023

Na een nat voorjaar is het neerslagtekort vanaf de eerste helft van mei opgelopen tot boven de mediaan. Verwacht wordt dat het neerslagtekort in Nederland de komende twee weken verder zal stijgen door de combinatie van geen tot weinig neerslag en hogere luchttemperaturen.

Rivierafvoeren

De afvoer van de Rijn en de Maas daalt en ligt inmiddels onder het langjarig gemiddelde. De Rijnafvoer zal de komende week geleidelijk verder afnemen. Ook de Maasafvoer zal naar verwachting de komende week geleidelijk verder afnemen.

De komende weken zijn de rivierafvoeren naar verwachting voldoende om aan de watervraag te kunnen voldoen in de gebieden waar water kan worden aangevoerd.

Grondwaterstanden

Grondwaterstanden zijn normaal tot hoog, maar zullen naar verwachting de komende weken dalen. Met name op de hoge zandgronden.

Maatregelen

Waterbeheerders nemen waar mogelijk maatregelen om zich voor te bereiden op een drogere periode. Waterschappen houden zoveel mogelijk water vast en nemen bijvoorbeeld extra water in uit het hoofdwatersysteem om een zoetwaterbuffer te creëren in de regionale watersystemen. Rijkswaterstaat houdt een verhoogd waterpeil aan in het IJsselmeer en het Markermeer voor extra zoetwatervoorraad. Het gaat om circa 5 centimeter verhoging ten opzichte van normale meerpeilen in de zomer.

Waterkwaliteit en watertemperatuur

Op dit moment zijn geen bijzonderheden bekend rondom waterkwaliteit. Chlorideconcentraties zijn normaal en ook de watertemperatuur is normaal voor de tijd van het jaar.

Droogtemonitor

Waterbeheerders monitoren de droogtesituatie continu. De droogtemonitor wordt wekelijks geactualiseerd. Kaarten en grafieken worden altijd meerdere keren per week geactualiseerd.

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Bron: Waterberichtgeving