Historisch lage landelijke covid-metingen in rioolwater

Gepubliceerd 2 juni 2023

Eind mei is het landelijk gemiddelde van het aantal coronadeeltjes in rioolwater gezakt naar 171 miljard per 100.000 inwoners. Het is meer dan 1,5 jaar geleden dat de concentratie zo laag was. Dat was in het najaar van 2021 toen er nog volop coronamaatregelen van kracht waren.

Het RIVM begon in september 2020 met het wekelijks meten van de hoeveelheid coronadeeltjes in het binnenkomende rioolwater op alle rwzi’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) in Nederland. Al snel voerde het instituut de frequentie op naar driemaal per week. De landelijk dekking was toen nog uniek in de wereld. Samen met de aantal geconstateerde besmettingen op basis van de persoonlijke testen, kon het RVIM de verspreiding van het virus goed in de gaten houden.

Betrouwbaarheid afgenomen

De laatste tijd is de betrouwbaarheid van de testen afgenomen omdat er steeds minder wordt getest. Hierdoor is de relevantie van de rioolwatermetingen toegenomen. Vanwege de lage concentraties is nu op de kaart van Nederland goed te zien waar de ‘pockets’ zich bevinden. Op dit moment is dat onder meer in Flevoland en Zeeland.

Pieken

Na het loslaten van de maatregelen, liep het aantal coronadeeltjes in rioolwater snel op. De hoogste piek was op 6 maart 2022 toen het aantal opliep tot 2574. Sinds die tijd verloopt de concentratie in pieken en dalen. De laatste piek is van 5 maart (2369) en deze maand (red. mei 2023) is het aantal in een vrije val naar beneden geraakt.

Lokale verschillen

Het RIVM laat het inkomende rioolwater op ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties drie keer bemonsteren en publiceert de meetgegevens op het Coronadashboard. De meetgegevens zijn omgerekend naar het aantal inwoners dat op de rwzi is aangesloten en per gemeente apart weergegeven. De metingen kunnen per gemeente heel erg verschillend zijn.

Bron: WaterForum
RWZI

Datum nog onbekend