Wie controleert de beoordeling van de hoge gronden?

Hoge gronden zijn volgens de toelichting bij de Wet op de Waterkering: "geografische gegevens en vormen als zodanig geen object van water­staats­zorg. Voor het wettelijke kader is enkel relevant hun aanwezigheid…". Dit betekent dat hoge grond niet getoetst wordt op de geboden veiligheid tegen overstroming van achtergelegen land. Daarbij dient er wel voor gezorgd te worden dat hoge grond 'hoge grond' blijft. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincie en het is de Inspectie Verkeer en Waterstaat die erop toeziet dat alle partijen die betrokken zijn bij het bieden van veiligheid tegen overstromen hun rol vervullen.
De aansluiting van hoge grond aan de primaire waterkering wordt wel getoetst; dit is de verantwoordelijkheid van de beheerder (Zie ook vraag over Hoge gronden aansluiting verderop).