Nationaal Water Model

Nederland staat voor grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en onze rivieren moeten meer water afvoeren. Tegelijkertijd wordt het warmer en droger. De gevolgen van deze veranderingen voor onze kwetsbare delta worden zichtbaar dankzij de berekeningen van het Nationaal Water Model.

Het Nationaal Water Model is een verzameling van bestaande, aan elkaar gekoppelde watermodellen. Dit geavanceerde computermodel biedt inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen voor onze waterhuishouding. Naast een beeld van de actuele situatie schetst het ook de verwachtingen voor de jaren 2050 en 2085.

Basisprognoses

De uitkomsten van de berekeningen worden regelmatig bijgewerkt aan de hand van de nieuwste inzichten, zoals de laatste klimaatscenario’s van het KNMI. Deze basisprognoses worden onderverdeeld in 3 onderwerpen: Waterveiligheid, Zoetwater en Waterkwaliteit.
De laatste basisprognoses, uit 2018, bevatten alleen modeluitkomsten voor Zoetwater. Download de resultaten van de laatste basisprognoses voor ZoetWater. De uitkomsten van de laatste basisprognoses voor Waterveiligheid (uit 2016) vindt u op de pagina uitvoer basisprognoses 2016.

Vragen

Heeft u vragen over het Nationaal Water Model? Deze kunt u stellen via ons vragenformulier of het algemene telefoonnummer van de Helpdesk Water: 088-7977102.


Foto Maeslantkering

Documenten

Links

Deltaprogramma

De overheid wil Nederland  beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Die plannen worden gemaakt in het Deltaprogramma.
De Deltascenario's worden voor het maken van beleidsmatige keuzes onder meer doorgerekend met het Nationaal Water Model.

Klimaateffectatlas

De basisprognoses 2016 zijn gebruikt in de Klimaateffectatlas. Lees ook de de toelichtende kaartverhalen.

Environmental Modelling & Software

Dilemmas in developing models for long-term drought risk management: The case of the National Water Model of the Netherlands