In gesprek met de juryleden van de Waterinnovatieprijs 2023/’24

Gepubliceerd 7 december 2023

Een deskundige jury beoordeelt momenteel de 60 inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2023/’24. Naast de juryvoorzitter bestaat de jury uit 5 waterexperts. Ze vertellen waarom ze plaatsnemen in de jury, wat innovatie zo belangrijk maakt voor de watersector en welke rol de Waterinnovatieprijs hierin speelt.

60 inzendingen

Tot en met 12 november konden waterschappers, bedrijven, start-ups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en vernieuwers van jong tot oud hun innovatie indienen voor de Waterinnovatieprijs 2023/’24. In totaal werden 60 inzendingen ingestuurd in 4 categorieën: briljantjes, gezonde leefomgeving, water en bodem sturend, en dijken van de toekomst. De prijsuitreiking van zowel de jury- als de publieksprijs is op 1 februari 2024 tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht.

De jury

Naast juryvoorzitter Annemieke Nijhof bestaat de jury uit:

  • Merle de Kreuk, hoogleraar Afvalwaterzuivering en afdelingsvoorzitter Watermanagement aan de TU Delft
  • Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat
  • Lidwin van Velden, CEO bij de Nederlandse Waterschapsbank
  • Cees Buisman, wetenschappelijke directeur bij Wetsus
  • Katheleen Poels, hoofd adviesgroep Watermanagement bij Royal HaskoningDHV

Waarom nemen jullie deel aan de jury van de Waterinnovatieprijs?

Merle de Kreuk: 'Het is interessant en inspirerend om te zien welke innovaties van Nederlandse bodem er allemaal zijn. En ik vind het belangrijk creatieve oplossingen te blijven bedenken voor de watergerelateerde problemen van morgen. Aandacht voor innovatie jaagt innovatie aan.' Lidwin van Velden kan zich daarin vinden: 'Ik mag al meerdere keren deelnemen aan de jury en kijk iedere keer uit naar de vele mooie ideeën die het werk van de waterschappen effectiever en duurzamer maken. Deze prijs biedt de innovaties meer bekendheid en draagt daarmee bij aan een bredere inzetbaarheid.'

Portretfoto van jurylid Waterinnovatieprijs Merle de Kreuk
Merle de Kreuk

'Innoveren is essentieel in onze sector', vindt ook Katheleen Poels. 'Met name vanwege de grote uitdagingen waarvoor we staan. Denk aan droogte, hevige buien, de achteruitgaande waterkwaliteit en biodiversiteit. Het is van belang om die uitdagingen als sector gezamenlijk aan te pakken.' Cees Buisman, die voor het eerst plaatsneemt in de jury: 'Jureren is een leuke en inspirerende manier om op de hoogte te blijven van de nieuwste innovaties. Innovatie is mijn business, dus dat sluit goed aan.'

Hoe dragen jullie achtergrond en ervaring in de watersector bij in de beoordeling?

'In mijn loopbaan, bij zowel de overheid als in de markt, staat water centraal', antwoordt Katja Portegies. 'Dat in combinatie met de vele actuele en aankomende water- en klimaatuitdagingen geeft mij en goede basis om de inzendingen vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen. Dat helpt om hun relevantie en uitvoerbaarheid in te schatten.' Ook Merle de Kreuk loopt al even mee. Ze benadert nieuwe vindingen vanuit een wetenschappelijke invalshoek. 'Ik wil begrijpen hoe iets werkt. Daarnaast probeer ik de ontwikkelingsmogelijkheden en opschaalbaarheid van de innovaties te voorzien.'

Portretfoto van jurylid Waterinnovatieprijs Lidwin van Velden
Lidwin van Velden

Lidwin van Velden trekt regelmatig haar regenlaarzen aan om met de waterschappers mee op pad te gaan. 'Als financier van de waterschappen volgen we de ontwikkelingen bij de waterschappen op de voet. Die ervaring neem ik mee in de beoordeling.' Vanuit Wetsus, het Europese kenniscentrum voor duurzame watertechnologie, werkt Cees Buisman dagelijks in een broedplaats van nieuwe innovaties op watergebied. 'Ik ben gespecialiseerd in toekomstbestendige innovaties die de wereld beter maken. Dat is dan ook mijn bijdrage.' Katheleen Poels, tot slot, hanteert de invalshoek van de adviseur die bij veel verschillende opdrachtgevers binnen kan kijken. 'HaskoningDHV is actief in innovatie en productontwikkeling. Die ervaring neem ik mee, samen met mijn kennis van de waterveiligheid, waterketen en het watersysteem.'

Portretfoto van jurylid Waterinnovatieprijs Cees Buisman
Cees Buisman

Waar letten jullie op bij de beoordeling van de inzendingen?

'Het moet concreet, vernieuwend en breed toepasbaar zijn', vindt Katja Portegies. ' En het moet de aandacht trekken.' Cees Buisman let op de nieuwheid van het idee en hoe waardevol het is. 'Brengt het ons naar een wereld waarin we willen leven?'

Wat zijn de meest urgente uitdagingen in de watersector op dit moment? En hoe kunnen innovatieve oplossingen bijdragen aan het aanpakken van deze uitdagingen?

Katja Portegies: 'We hebben te maken met steeds langere perioden van droogte of juist wateroverschotten. Zulke problemen vragen veel van ons aanpassingsvermogen. Innovatieve oplossingen die onze wendbaarheid vergroten zijn dan ook hard nodig.' Lidwin van Velden vult aan: 'De veranderingen in het klimaat en de natuur maken het werk van de waterschappen uitdagender. Het vergt steeds meer inzet om ons land te beschermen tegen droogte en wateroverschotten, en om de waterkwaliteit te bewaken.'

Portretfoto van jurylid Waterinnovatieprijs Katja Portegies
Katja Portegies

Cees Buisman ziet de watersector en water in het algemeen als belangrijke dragers van duurzaamheid. 'Als het water niet in orde is, dan komt de duurzaamheid ook in het gedrang. Om een duurzame wereld te bereiken, moet er zoveel mogelijk hernieuwbaar of circulair zijn. In ieder geval moet alles wat we doen zonder gif zijn.'

Waarom is het voor de watersector belangrijk om innovatie te stimuleren en te belonen?

'De watersector kampt met steeds veranderende uitdagingen', zegt Merle de Kreuk. 'Een beloning kan enthousiasmeren om door te gaan met innoveren en te focussen op wat belangrijk is.' Cees Buisman voegt toe: 'Een prijs helpt focussen op waar het echt om gaat, en kan daarmee anderen inspireren om zich daar ook voor in te zetten.' Katheleen Poels sluit af: 'De Waterinnovatieprijs biedt belangrijke innovaties een podium. Die positieve aandacht stimuleert en enthousiasmeert anderen om ook aan de slag te gaan met innovaties of ze meer toe te passen.'

Portretfoto van jurylid Waterinnovatieprijs Katheleen Poels
Katheleen Poels

Meer informatie over de Waterinnovatieprijs

Lees ook het interview met de juryvoorzitter Annemieke Nijhof op de pagina van de Unie van Wateschappen.

Bron: Unie van Waterschappen