Belanghebbenden denken mee over ontwerp zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van de Dortsman

Gepubliceerd 5 december 2023

Hoe kan Rijkswaterstaat de zandsuppletie van de Galgeplaat en de Slikken van de Dortsman in de Oosterschelde het best inrichten? Vertegenwoordigers vanuit onder andere de gemeente, visserij-, recreatie- erfgoed- en natuurorganisaties en bogen zich op 7 november 2023 over die vraag.

In Dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke presenteerde projectleider Cor Schipper van het projectteam allereerst nut en noodzaak van de suppleties. De Galgeplaat en slikken van de Dortsman in de Oosterschelde zijn een belangrijke plek voor vogels en zeehonden.

De platen en slikken zijn echter sinds de aanleg van de Oosterscheldekering steeds kleiner geworden. Door de aanleg van de Oosterscheldekering is er minder stroming. Daardoor komt minder zand terug op de platen dan ze kwijtraken.

Door zand aan te brengen (suppletie), blijven de Galgeplaat en slikken behouden als belangrijke plek voor vogels en zeehonden en beschermen ze de naastgelegen dijk tegen de golven.

galgenplaat_tcm26-330947
Zeehonden rusten op de Galgeplaat

Locatie benodigde suppleties

Technisch Manager Rutger Blok van Rijkswaterstaat ging nader in op de mogelijkheden voor de locatie van de benodigde suppleties. Zo moet er een afstand van minimaal 600 m gehouden tot de zeehondenrustplaats en minimaal 400 m tot de mosselpercelen. In het tweede deel van de bijeenkomst verzamelden de vertegenwoordigers zich in 2 groepen rond de kaart van het gebied om verder ideeën te delen over de suppletie.

Wat betreft de Slikken van de Dortsman is onder andere gesproken over ruimte voor kleinschalige recreatie, uiteraard buiten de rustgebieden voor vogels. Ook werd ingebracht dat er mogelijk archeologische resten in dit gebied liggen.

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor uitwijkmogelijkheden voor vogels tijdens de aanleg van de suppletie en de eerste jaren daarna, zodat zij voldoende voedsel kunnen blijven vinden. Vanuit de visserijsector is het belang aangegeven van goed onderzoek doen, zodat de suppletie geen schade veroorzaakt aan de visserij rondom de plaat.

De mosselsector roept op om de suppletie werkzaamheden stil te leggen bij storm om zo uitwaaien van stof/zand en daarmee schade aan percelen te voorkomen.

Opnieuw in gesprek met belangenvertegenwoordigers

Ingenieursbureau Witteveen+Bos gaat nu aan de slag met een ontwerp. Op minimaal 2 momenten in het ontwerpproces nodigt het projectteam de belangenvertegenwoordigers opnieuw uit om hun inbreng te geven op de varianten en het voorlopig ontwerp.

Naar verwachting is het definitief ontwerp eind 2024 klaar. Daarna volgt een periode van vergunningaanvraag, waarna in 2026 en 2027 de aanleg van de suppletie kan plaatsvinden.

Project zandsuppletie Galgeplaat en slikken van de Dortsman

Het project zandsuppleties Galgeplaat en slikken van de Dortsman is een samenwerking van Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten en is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren .

Meer informatie vindt u op de projectpagina zandsuppletie Galgeplaat en slikken van de Dortsman.

Bron: Rijkswaterstaat