Praktijkgids Water en bodem sturend, hoe dan?

Gepubliceerd 1 december 2023

Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen.

Maar hoe doe je dat in de praktijk? Professionals in het ruimtelijk domein missen vaak nog concrete handvatten. En de verbindende schakel tussen visie en praktijk ontbreekt in veel gevallen, zo blijkt uit een inventarisatie van het College van Rijksadviseurs (CRa) van meer dan tachtig projecten over water en bodem
sturend. Het CRa brengt daarom een praktijkgids uit met zes stappen om in projecten, programma’s en bij beleidsontwikkeling te werken vanuit het principe ‘water en bodem sturend’.

De sleutel is een samenhangende, ontwerpende aanpak met een cyclisch proces van onderzoek, gesprek en ontwerp samen met de betrokkenen in een gebied. Zo verkennen partijen gezamenlijk de complexe opgaven en
ontwikkelen zij een gedragen toekomstperspectief.

6 Stappen voor water en bodem sturend

  1. Analyseer de ondergrond
  2. Kijk ver vooruit en naar het grote geheel
  3. Breng kantelpunten in beeld
  4. Betrek alle gebiedskenmerken en plannen
  5. Verken de toekomst met scenario's en inrichtingsvarianten
  6. Maak een ontwikkelstrategie

Het rapport Water en bodem sturend, hoe dan? is te downloaden vanaf de pagina van het College van Rijksadviseurs.

Bron: College van Rijksadviseurs