Neerslag en stijgende rivierafvoeren zorgen voor voldoende waterbeschikbaarheid

Gepubliceerd 2 augustus 2023

De waterbeschikbaarheid neemt sinds half juli toe. Vanwege de neerslag in Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas, zal de situatie in Nederland de komende één à twee weken verder verbeteren. De waterbehoefte neemt tegelijkertijd af.

Afvoer van Rijn en Maas stijgen

Als gevolg van het wisselvallige weer zal de afvoer van zowel de Rijn als de Maas naar verwachting in de komende week stijgen tot waarden rond of boven gemiddeld voor de tijd van het jaar.

Landelijk gemiddelde neerslagtekort is gedaald

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is flink gedaald en daalt de komende periode naar verwachting verder.
Het vochtgehalte van de toplaag is in heel Nederland verbeterd. De grondwaterstanden stijgen in het algemeen, maar zijn nog niet overal op normaal niveau.

Maatregelen

Veel maatregelen blijven voorlopig nog van kracht, zoals onttrekkingsverboden en schutbeperkingen in verband met de zoutbeheersing. Maar er worden ook maatregelen afgeschaald. Het IJsselmeer en Markermeer gaan bijvoorbeeld terug naar het normale zomerpeil.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is in het algemeen enigszins verbeterd, maar in veel regio’s is nog wel sprake van blauwalg en op enkele locaties van zuurstofloosheid en botulisme. De chlorideconcentraties in West- en Noord-Nederland zijn overwegend normaal.

Droogtemonitor

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Bron: Waterberichtgeving - droogtemonitor