Stormvloedkering Ramspol: deels dicht; 10, 16 en 23 mei 2023

Gepubliceerd 9 mei 2023

Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2022 het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen vernieuwd en in gebruik genomen. Om een software-update van dit systeem te testen, wordt in mei 2023 de Ramspolkering in delen gesloten.

De beperkte stremmingen voor de scheepvaart vinden plaats op 10, 16 en 23 mei 2023.

Nieuw beslis- en besturingssysteem stormvloedkering Ramspol

In de zomer van 2022 heeft Rijkswaterstaat het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen volledig vernieuwd. De verouderde hard- en software kreeg na ruim 20 jaar een update. Het beslis- en besturingssysteem bevat de hard- en software die nodig is voor het veilig bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering Ramspol.

Nu het nieuwe systeem een jaar in gebruik is, zijn er verbeteringen in de software doorgevoerd. Deze software kan alleen getest worden door de kering in werking te stellen en proef te laten draaien.

Hinder scheepvaart; 10, 16 en 23 mei

Ramspol heeft 3 geulen die door middel van 3 balgen afgesloten kunnen worden. 2 geulen dienen als vaargeul: de vaargeul Ramsdiep (alleen beroepsvaart) en de vaargeul Ramsgeul-Noord (alleen recreatieve vaart). De geul Ramsgeul-Zuid is altijd dicht voor alle scheepvaart. De 3 balgen worden om beurten getest.

Wanneer Ramsgeul-Noord (recreanten) gestremd is en het Ramsdiep (beroepsvaart) niet, kunnen recreanten door de beroepsvaargeul van het Ramsdiep varen. Bij stremming van alleen de vaargeul Ramsgeul-Zuid is er gewoon doorvaart mogelijk voor beroepsvaart en recreanten.

  • Woensdag 10 mei 2023 van 08.00 tot 18.00 uur: Ramsgeul-Zuid gestremd. Geen scheepvaart hier toegestaan dus geen hinder.
  • Dinsdag 16 mei 2023 van 06.00 tot 23.59 uur: Ramsgeul-Noord gestremd (recreatievaart). Recreatievaart kan het Ramsdiep gebruiken, dus geen hinder.
  • Dinsdag 23 mei 2023 van 06.00 tot 23.59 uur: Ramsdiep (beroepsvaart) gestremd. Stremming voor de beroepsvaart.

Stakeholders en belanghebbenden worden ruim van tevoren geïnformeerd. De scheepvaart via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon).

Over Ramspol

De balgstuw bij Ramspol is de grootste ter wereld en de enige die als stormvloedkering wordt ingezet.

De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek. Opgeblazen is de barrière 10 m hoog en 240 m lang. De kering is in totaal 300 m breed; het resterende deel bestaat uit een dijklichaam.

Voor dit type balgstuw is gekozen, omdat er anders zo’n 135 km aan dijken moest worden opgehoogd. De kering is daarom een stuk goedkoper, veiliger en duurzamer.

Als er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg in een bak op de bodem. De scheepvaart heeft dan vrije doorvaart. De stuw heeft een totale inhoud van 21 miljoen liter water. Hij sluit geheel automatisch bij een waterpeil van NAP +0,50 m en een sterke noordwestenwind.

Meer informatie stormvloedkering Ramspol

Voor meer informatie over Ramspol kunt u terecht op de pagina stormvloedkering Ramspol.

Voor exacte informatie over de stremmingen, adviseren wij u om voor uw reis de website van Vaarweginformatie, de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) of NOS Teletekstpagina’s 721 en 722 te raadplegen.

Bron: Rijkswaterstaat