Uitkomsten gebruikersonderzoek Helpdesk Water nieuwsbrief

Gepubliceerd 6 december 2022

De Helpdesk Waternieuwsbrief bestaat ruim 10 jaar en heeft meer dan 1.200 abonnees. In juni 2022 is - als nieuwsartikel in deze nieuwsbrief - een korte vragenlijst meegestuurd naar de lezers van de nieuwsbrief. Hierop hebben ruim 40 mensen gereageerd. Hieronder leest u de belangrijkste resultaten.

Samenvattend is de lezer van de nieuwsbrief Helpdesk Water tevreden met de nieuwsbrief zoals die nu wordt aangeboden. Dit geldt zowel voor de frequentie van verschijning als voor de inhoud. Het gemiddelde cijfer dat is gegeven, is een 8,1.

De abonnees lezen de nieuwsbrief grotendeels vanuit hun professionele rol bij de overheid en zijn vooral geïnteresseerd in artikelen van de Rijksoverheid, waterschappen en/of integrale projecten. Een enkele lezer geeft als tip mee dat af en toe een ‘special’ gericht op een specifiek onderwerp welkom is.

In 2021 is de Helpdesk Water onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Het team is uitgebreid met meer waterexpertise en werkt onder de nieuwe naam: IPLO - Vakgroep Water. Om de lezer van de Helpdesk Water nieuwsbrief ook vanuit de IPLO Vakgroep Water zo goed mogelijk van waternieuwsberichten te kunnen blijven voorzien, willen we graag weten wat de lezer van de huidige Helpdesk Water nieuwsbrief vindt en wat we kunnen verbeteren. Doelgroep: lezers van de nieuwsbrief Helpdesk Water.

Overzicht van alle vragen en antwoorden

Hoe vaak leest u de Helpdesk Water nieuwsbrief?

 • 83% vaak/heel vaak
 • 7% weinig/zelden
 • 7% neutraal

Wat vindt u van de (maandelijkse) frequentie van de Helpdesk Water nieuwsbrief?

 • 93% prima
 • 2% te vaak
 • 2% te weinig

De inhoud van de huidige Helpdesk Water nieuwsbrief is relevant voor mijn werk

 • 73% eens tot zeer eens
 • 22% oneens tot zeer oneens
 • 7% neutraal

Onderwerpen van welke afzender stelt u het meest op prijs (meerdere antwoorden mogelijk)?

 • 85% rijksoverheid
 • 85% waterschap
 • 76% integraal onderzoek of project
 • 54% provincie
 • 39% ingenieursbureau
 • 37% gemeente
 • 32% opleidingsinstituut
 • 32% stichting of vereniging
 • 12% anders

Mist u onderwerpen in de Helpdesk Water nieuwsbrief?

De meeste mensen hebben deze vraag met een nee, een streepje of een blanco veld beantwoord. 7 mensen hebben op deze open vraag een reactie gegeven. De gemiste onderwerpen zijn:

 • links naar andere waternieuwsbrieven/-bronnen
 • meer aandacht voor natuur in plaats van water en landschap
 • verbinding tussen water en de gebruikers van de vaarwegen
 • de helpdesk zelf
 • interactie tussen grond en water (ervaringen van terreinbeherende organisaties)
 • overzichten van de internationale watertoestanden (meet-/analyse data info over beheer, waterkwaliteit etc.)
 • artikelen over beheersen water versus diverse wetgevingen/regels (lokaal, landelijk, Europees, NATO, mondiaal, religies)
 • uitdagingen van de digitale wereld in relatie tot de watersector
 • dijkveiligheid

Heeft u nog andere tips of suggesties voor ons? (specifiek voor de nieuwsbrief, of in het algemeen)

De meeste mensen hebben deze vraag met een nee, een streepje of een blanco veld beantwoord. Enkele gegeven suggesties zijn:

 • breng af en toe een special uit, bijvoorbeeld over gewasbescherming
 • houd de Helpdesk Water ajb los van de komende Helpdesk Omgevingswet. Daarvoor is het item Water te belangrijk om niet meer zichtbaar te zijn
 • ga zo door

Met welk cijfer waardeert u de Helpdesk Water nieuwsbrief?

 • Gemiddeld: 8,1
 • 10: 17%
 • 9: 15%
 • 8: 41%
 • 7: 22%
 • 6: 2%
 • 5: 2%
 • Geen lager cijfer gegeven dan een 5

Vanuit welke achtergrond leest u de nieuwsbrief?

 • 24% Rijkswaterstaat
 • 22% Waterschap
 • 17% ingenieursbureau
 • 12% Rijksoverheid overig
 • 5% onderwijs
 • 2% provincie
 • 0% gemeente
 • 29% anders

De Helpdesk Water nieuwsbrief heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van andere nieuwsbrieven over de leefomgeving.

 • 64% eens tot zeer eens
 • 5% oneens
 • 24% neutraal

Mogelijke onderwerpen om aandacht aan te besteden in de nieuwsbrief (in willekeurige volgorde):

 • Artificial Intelligence in combi met watermanagement

 • uitdagingen van de digitale wereld in relatie tot de watersector

 • breaking news; dan graag de frequentie afstemmen op de nieuwswaarde

 • drinkwater

 • water in combi met landbouw- en natuur(beherende)organisaties

 • waterveiligheid

 • nieuws uit het buitenland

 • links naar andere waternieuwsbrieven/-bronnen

 • af en toe een special

 • gewasbescherming special

 • combi in 1 artikel van lange-termijn-strategie en 'n recent-afgeronde/huidige-geëvalueerde operationele onderdeel/(sub)project

 • meer aandacht voor natuur in plaats van water en landschap

 • verbinding tussen waterschappen en de gebruikers van de vaarwegen

 • artikelen tegen die specifiek ingaan op de uitdagingen van digitalisering en digitale weerbaarheid in relatie tot water management

 • dagelijkse berichtgeving zoals een sluis die niet lekker werkt t/m ontluchting riool die niet voldoende afvoert

Enkele ‘overall’ reacties

 • eigenlijk ben ik bijzonder tevreden. Onderwerpkeuze, leesbaarheid, frequentie. Waren alle nieuwsbrieven maar zo...
 • heldere artikelen
 • de waternieuwsbrief is complementair ten opzichte van andere nieuwsbrieven
 • de schrijvers hebben een veel betere achtergrond dan journalisten
 • nuttig, niet spectaculair
 • ook hier proef ik de verstrengeling van belangen. Onderwijs, overheid en politiek lopen aan de leiband van het (zand) kapitaal
 • er zijn best wel onderwerpen die ik via natuurmonumenten, waddenvereniging en anderen ook zie

We bedanken de respondenten voor hun bijdrage, de complimenten, de tips en de suggesties voor verdere onderwerpen.