Vraag en antwoord ecologische doelen

Document met vragen en antwoorden over het bepalen van ecologische doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) - opgesteld door werkgroep doelafleiding Rijn-West

Versie september 2017