Webinar met uitleg en instructies over PMT-screeningstool

Gepubliceerd 12 oktober 2023

Woensdagmiddag 25 oktober: Webinar met uitleg en instructies over PMT-screeningstool

Voor alle beoordelaars van afvalwaterlozingen en (drink)waterkwaliteit organiseert het RIVM op woensdag 25 oktober 2023 van 14.00 tot 15.00 uur een webinar over de nieuwe PMT-screeningstool. Met deze screeningstool kunt u zorgstoffen zo vroeg mogelijk herkennen. En dat is belangrijk. Want steeds meer zorgwekkende chemische stoffen vervuilen ons water. Ze verspreiden zich makkelijk en zijn vaak schadelijk voor mens en milieu. En eenmaal in het milieu zijn ze erg moeilijk weer te verwijderen.

Interesse?

We ontmoeten u graag! De webinar vindt plaats op woensdag 25 oktober van 14.00 tot 15.00 uur U kunt zich via deze link inschrijven.

Inhoud webinar

In deze webinar vertellen onderzoekers van het RIVM waarom de tool is ontwikkeld en hoe de tool werkt en toegepast kan worden. Ook leggen betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat uit wat deze tool in de praktijk voor u kan betekenen. En we beantwoorden natuurlijk uw vragen.

Wat zijn PMT-stoffen?

We vinden steeds meer stoffen in ons milieu die zich makkelijk kunnen verspreiden, niet of nauwelijks afbreekbaar zijn en bovendien schadelijk of giftig voor mens en milieu zijn. Deze stoffen zijn Persistent, Mobiel en Toxisch (PMT) of zeer Persistent en zeer Mobiel (vPvM).  Het is belangrijk deze zo vroeg mogelijk te herkennen.

Deze stoffen bedreigen de kwaliteit van het drinkwater.  Met de huidige technieken zijn ze niet of zeer moeilijk uit water te zuiveren.  En omdat PMT- en vPvM-stoffen heel erg langzaam afbreken, kunnen ze ook in het milieu ophopen. Daarom is het belangrijk om het gebruik en de uitstoot van deze stoffen zoveel mogelijk te beperken.

Wat doet de PMT-screeningstool?

In het kort: Met de PMT-screeningstool kunt u stoffen die mogelijk PMT/vPvM-eigenschappen hebben zo vroeg mogelijk identificeren. De methode scoort stoffen tussen 0 (laag PMT-potentieel) en 1 (zeer hoog PMT-potentieel) op basis van gemodelleerde data.

Wat kunt u met deze tool?

Deze screening geeft vergunningverleners, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en industriële partijen belangrijke informatie over chemische stoffen. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van afvalwaterlozingen. Ook kan de PMT-score helpen om te bepalen wat de vervolgstappen zijn na een incident met chemische stoffen in water.

Aanmelden webinar

Interesse? We ontmoeten u graag. De webinar vindt plaats op woensdag 25 oktober van 14.00 tot 15.00 uur U kunt zich via deze link inschrijven.

Heeft u nu al vragen? U kunt deze aan ons doorgeven in het aanmeldformulier. We proberen deze dan in de presentatie te verwerken. Voor meer informatie over PMT/vPvM stoffen kunt u terecht op https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/gevaarsindeling/PMTvPvM.