Strandonderhoud op Ameland klaar, nu op naar Vlieland

Gepubliceerd 11 september 2023

Het strand van Ameland bij Hollum ligt er weer tiptop bij. Rijkswaterstaat heeft de westkant van het eiland in de zomer van 2023 versterkt met maar liefst ruim 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee.

Deze grote zandsuppletie was nodig om de kustlijn op zijn plaats te houden. Hiermee is Ameland voorlopig weer goed beschermd tegen de zee. Vanaf september 2023 is het strand van Vlieland aan de beurt voor onderhoud. Hier brengen we in totaal 1,5 miljoen m3 zand aan op het Noordzeestrand en op het havenstrand.

Zand aanbrengen op de Waddeneilanden

We komen regelmatig naar de Waddeneilanden Ameland, Vlieland en Texel om extra zand aan te brengen. Dat is nodig omdat de kust hier sterk slijt. Door wind, stroming en golven schuurt er zand af van het strand en de duinen.

Dit zand wordt vervolgens meegenomen naar de Noordzee met de sterke getijdenstroming door de zeegaten tussen de Waddeneilanden.

Extra zand voor Vlieland

Net als op Ameland is ook op Vlieland regelmatig extra zand nodig voor onderhoud van de kust. In 2021 is er ten noordoosten van Vlieland zand gestort op de zeebodem en in de herfst van 2023 is het strand van Vlieland aan de beurt.

We beginnen op het havenstrand, op de oostpunt tussen strandpaal 53 en de jachthaven. Hier maken we ook een ‘zanddepot’ aan met extra zand, om het strand later op te schuiven waar nodig. Daarna volgt het Noordzeestrand tussen strandpaal 46 en 50 (tussen Pad van 20 en strandhotel Seeduyn /strandpaviljoen ‘t Badhuys).

Wat gebeurt er op het strand?

Speciale baggerschepen – ‘sleephopperzuigers’ – zuigen zand op van de zeebodem en brengen dit naar de kust. Via een persleiding wordt het zand op het strand gespoten. Daar spreiden bulldozers en shovels het zand verder uit. Vanaf het strand kan het zand ook doorstuiven de duinen in. Zo versterken we de kust en de zeewering met hulp van de natuur.

Afsluiting deel strand

Tijdens de werkzaamheden op het strand zal een deel van het strand worden afgesloten om de veiligheid van de bezoekers en de werknemers van de aannemer te kunnen waarborgen.

Voor de werkzaamheden aan de oostkant van het eiland zal vanaf maandag 11 september 2023 het havenstrand tot het einde van het suppletiegebied nabij strandpaviljoen Oost enkele weken afgesloten blijven.

Dit is noodzakelijk omdat het havenstrand met rainbowen wordt aangevuld met zand. Bij deze methode wordt het zand vlak voor de kust rechtstreeks vanuit een schip opgespoten. Daarnaast moet op deze locatie ook een depot gevuld worden met zand. Er is in deze periode dus op dit specifieke gedeelte van het strand geen loop- en calamiteiten route beschikbaar.

Van de Noordzee naar de duinen

Voor het onderhoud van de Vlieland gebruiken we zand uit de Noordzee, afkomstig van de zeebodem, op meer dan 10 km van de kust. Met het oog op de natuur wordt zand gebruikt wat zoveel mogelijk lijkt op het zand op de suppletielocatie.

Bij het winnen, vervoeren en opspuiten van het zand houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur, door afstand te houden van beschermde vogels en zeehonden zodat ze niet worden gestoord.

Bron: Rijkswaterstaat