Hoe houden we de rivieren zoet

Gepubliceerd 28 augustus 2023

Rijkswaterstaat en de waterschappen werken continu aan het optimaliseren van het waterbeheer. Zoet water is heel belangrijk voor Nederland. We gebruiken het onder andere voor drinkwater, natuur, landbouw en recreatie.

Nathalie is adviseur waterverdeling en verzilting. Dagelijks zet zij zich in om onze rivieren, meren en kanalen, waar nodig, zo zoet mogelijk te houden. In deze Ingezoomd aflevering neemt Nathalie je mee naar stuwcomplex Hagestein. Ze onderzoekt wanneer en hoe dit stuwcomplex het best kan worden ingezet voor verziltingsbestrijding op de Lek.

Op de Lek, benedenstrooms van stuw Hagestein, kan verzilting plaatsvinden. Dit gebeurt alleen bij lage rijnafvoeren, omdat er minder zoet water is om het zoute water vanuit zee weer weg te spoelen. Daarnaast dringt het zoute water ook verder de rivieren binnen bij hogere waterstanden op zee.

Door middel van metingen wordt de verziltingssituatie continu in de gaten gehouden. Zodra het zout te ver landinwaarts de Lek op trekt, wordt er water doorgevoerd bij stuw Hagestein. Dit zorgt voor een tegendruk tegen het zoute water waardoor het zout minder ver de Lek op kan trekken.

Nathalie vertelt je hier meer over in de video “Hoe houden we de rivieren zoet

Bron: Helpdesk Water