Proefdijk bij Kampen blijkt sterker dan gedacht

Gepubliceerd 24 augustus 2023

De proefdijk langs de IJssel bij Kampen blijkt sterker dan gedacht. Zo bezweek de helft van de dijk op 21 augustus en dat is drie dagen later dan aanvankelijk werd gedacht. De andere helft schoof niet af, maar er waren wel vervormingen zichtbaar en meetbaar. 'We kunnen nog geen concrete conclusie trekken over de stabiliteit van de dijk', stelt de woordvoerder van waterschap Drents Overijsselse Delta.

In het praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken onderzoeken waterschap Drents Overijsselse Delta en Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en kan openbarsten. Met de kennis die ze verzamelen kunnen dijkprofessionals in de toekomst de sterkte van de dijk realistischer beoordelen en zo een nauwkeuriger dijkontwerp maken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Hoogwatersituatie nabootsen

De proef vond plaats op de IJsseldijk bij Kampen. Het gedeelte van de dijk waar de proeven zijn, heeft bij hoogwater geen functie meer vanwege de nieuw aangelegde dijk bij het Reevediep. Dat maakt deze ‘oude’ IJsseldijk een geschikte proeflocatie.

De betrokken partijen bootsten een hoogwatersituatie na door het infiltreren van water in de ondergrond. Daardoor ging de grond op de ene helft van de dijk opdrijven en uiteindelijk opbarsten.

De deklaag op het tweede deel van de dijk ging opdrijven, maar het waterschap heeft nog geen honderd procent aanwijzingen dat de grond ging opbarsten. 'Daar moeten we nog forensisch onderzoek naar doen. De dijk ging in ieder geval afschuiven en dat is voor het onderzoek erg belangrijk', aldus de woordvoerder.

Geen conclusies

Het waterschap kan nog geen concrete conclusie trekken over de stabiliteit van de dijk. 'We hebben wel gezien bij de proef dat de dijk sterker is dan verwacht en dat het afschuiven van een deel van de dijk gisteren plaatsvond en niet vorige week', laat de woordvoerder weten.

Uitwerking data

Na de afronding van de praktijkproef, volgen de uitwerking van de data, de vergelijking met de aannames op basis van rekenmodellen en laboratoriumproeven. De uiteindelijke bevindingen en conclusies worden aan een klankbordgroep met deskundigen voorgelegd.

Nieuwe inzichten

Nadat deze uitkomsten bekend zijn, kunnen de nieuwe inzichten ingang vinden in het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium voor nieuwe dijkversterkingen. Deze uitwerkingen kunnen volgens het waterschap maanden tot een jaar gaan duren.

Bekijk een video op YouTube van het openbarsten van de dijk.

Bron: WaterForum