Experimenten met krabben- en kreeftenvisserij in Prinses Amalia Windpark

Gepubliceerd 17 augustus 2023

In het Prinses Amalia Windpark (PAWP) vinden deze zomer visserij-experimenten plaats. Speciale potten worden uitgezet om krabben en kreeften te vangen en om de vangst vervolgens te meten. Dit project, ‘Win-Wind’ onder leiding van Wageningen Marine Research, onderzoekt de mogelijkheden voor medegebruik van offshore windparken door vissers.

In totaal vinden er deze zomer tien testdagen plaats. De bestaande krabbenvisser WR147 van Stefan Tijsen voert de testen uit. De gehele vangst wordt gemeten en gaat terug de zee in. Hierbij krijgen de Noordzeekrabben en Europese kreeften een tag: een merkje met een uniek nummer en de contactgegevens van het project. Het terugvangen van een gemerkt dier kan gebruikt worden om onder andere de grootte van de lokale populatie te berekenen.

Wat verdient de visser eraan?

Ook wordt er gekeken naar de vangst per korf per dag. Daarmee kan berekend worden wat een visser potentieel zou kunnen verdienen. Ook worden de vangsten in dit relatief oude windpark PAWP vergeleken met vangsten in het nieuwe windpark Borssele, waar vorig jaar in hetzelfde seizoen testen zijn uitgevoerd.

De potten zijn inmiddels één keer in PAWP uitgezet, en twee keer opgehaald en direct teruggezet. Er wordt gevist met zes lijnen waaraan ieder vijf korven verbonden zijn, in de zuidwest hoek van PAWP. Idealiter staan de potten 48 uur in het water, waarna ze worden opgehaald en de vangst kan worden bekeken. Daarbij is het wel van belang dat het weer goed genoeg is om überhaupt het windpark in te kunnen varen. Als de windsterkte te sterk en de golfhoogte 1 meter of hoger is, moet er worden gewacht op beter weer.

Over het project

De testen zijn onderdeel van de laatste onderzoeksfase van het grotere project ‘Win-Wind’. In dit project wordt gekeken of het vissen in windparken mogelijk is en of dit perspectief kan bieden voor vissers in de toekomst. Er is onder meer gekeken naar veiligheid, het voorkomen van (kabel)schade en economische haalbaarheid voor vissers. Zo zijn er eerder studies en testen gedaan waarin de kans op mobilisatie van lijnen met potten is onderzocht en de mogelijke schade door ankers aan elektriciteitskabels. Hieruit volgt dat de kans dat zogenaamde ‘Bruce’ ankers van hun plaats komen laag is. Daarnaast bleek de potentiële schade die zo’n anker zou kunnen aanrichten verwaarloosbaar. De resultaten van de testen die nu in PAWP worden gedaan, worden naar verwachting aan het eind van dit jaar gepubliceerd.

Het consortium

Het consortium Win-Wind bestaat uit Stichting Wageningen Research en een visserijcluster. Het project wordt gefinancierd door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee. Daarnaast zijn aanvullende delen gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er zijn afspraken gemaakt met Eneco over onder andere risicomitigatie en uitvoering van de activiteiten. Rijkswaterstaat Zee en Delta en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit hebben het consortium Win-Wind onder voorwaarden toestemming gegeven om testen uit te voeren binnen de veiligheidszone van PAWP (toestemming LNV deel 1deel 2).

Meer weten over het project Win-Wind?

Neem dan een kijkje op de website van Wageningen University & Research. Voor dit project is een speciale pagina ingericht: Win-Wind - WUR.

Bron: Noordzeeloket