Nieuwsbrief Helpdesk Water wordt IPLO Update Water

Gepubliceerd 20 september 2023

De Helpdesk Water verhuist richting het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), het centrale kenniscentrum over de leefomgeving. De nieuwsbrief van de Helpdesk Water wordt omgezet naar de IPLO Update Water; de opzet blijft hetzelfde.

Helpdesk, website en nieuwsbrief

Uw vragen over water worden nu al beantwoord vanuit het IPLO. En de website helpdeskwater.nl is in de afgelopen jaren al vrijwel helemaal overgezet naar IPLO.nl/water. Vanaf januari 2024 wordt de Helpdesk Water website uitgezet en vindt u de informatie op IPLO.nl/water.

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 hebben we te maken met nieuwe wet- en regelgeving die u nu al kunt vinden op iplo.nl.

In het najaar van 2023 wordt ook de nieuwsbrief Helpdeskwater omgevormd naar IPLO. De nieuwsbrief gaat dan heten: IPLO Update Water.

Nieuwsbrief wordt IPLO Update Water

Onder het Informatiepunt Leefomgeving zijn veel thema's actief. Bodem, Geluid, Lucht, Natuur, Bouw etc. Ook Water is een thema onder IPLO. Veel thema's hebben inmiddels een eigen – al dan niet reguliere – Update waarmee ze hun eigen doelgroep op de hoogte houden.

Ook voor Water komt er een IPLO Update. De inhoud is hetzelfde als die uit de Helpdesk Water nieuwsbrief, alleen het uiterlijk en de naam passen zich aan op IPLO. De eerste IPLO Update Water verschijnt in het najaar.

Bron: Helpdesk Water