Peilbesluiten Rijkswaterstaat

Onderstaand de in de Waterwet genoemde peilbesluiten.

Naast de in de Waterwet genoemde peilbesluiten, is er ook nog een peilbesluit voor het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Voor het IJsselmeergebied is in juni 2018 een nieuw peilbesluit vastgesteld, meer informatie hierover is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.