Timeline

2003

Het kabinetsplan ‘Andere Overheid' wordt opgesteld. Hierin is opgenomen dat elke overheid voor "iedereen" toegankelijk moet zijn. Dit is de aanleiding om webrichtlijnen te ontwikkelen, een kwaliteitsmodel waarin internationale standaarden en in de praktijk beproefde oplossingen van webbouwers zijn samengebracht.

2004

Het ministerie van BZK geeft opdracht aan projectorganisatie ICTU om webrichtlijnen te ontwikkelen en in oktober wordt de eerste versie van de webrichtlijnen opgeleverd.

2006

Het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites treedt in werking. Doel van dit besluit is dat alle websites van de Rijksoverheid eind 2010 aan de webrichtlijnen voldoen.

2010

Er wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de richtlijnen. Directe aanleiding hiervoor waren de wijzigingen in de internationale richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) welke zijn ontwikkelt door World Wide Web Consortium (W3C).

2015

Vanaf 2015 stopt de ondersteuning voor Webrichtlijnen versie 1. Tot die tijd bestaan de Webrichtlijnen versie 1 en Webrichtlijnen versie 2 naast elkaar.