Webrichtlijnen

De website van de Helpdesk Water voldoet volledig aan de webrichlijnen.

Websites van de overheid moeten voldoen aan webrichtlijnen. De webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Deze internationale standaarden zijn in 2004 voor Nederland vertaald in het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Wat zijn webrichtlijnen?

Iedereen moet een website kunnen gebruiken. Ook mensen die niet (goed) kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken moeten de informatie kunnen gebruiken die wordt aangeboden. Zijn er nog meer voordelen? Ja, deze zijn te vinden op http://www.webrichtlijnen.nl/wat-en-waarom/voordelen

Testen op voldoen aan de webrichtlijnen

Websites van Rijkswaterstaat worden door Centric getoetst op het voldoen aan de webrichtlijnen. Centric is één van de twee instanties die in Nederland zijn gecertificeerd om deze test uit mogen voeren. Wij zijn erg blij met het resultaat. De website www.helpdeskwater.nl scoort 100%, dus een dikke tien met een griffel.

Pas toe of leg uit

De website voldoet dus aan de Internationale webrichtlijnen. Toch zijn een aantal overtredingen van de webrichtlijnen niet te verhelpen op de website van de Helpdesk Water. Dit heeft te maken met de haalbaarheid van een aantal webrichtlijnen. Europa onderkent de haalbaarheidsproblemen van een aantal richtlijnen en heeft een zogenoemd ‘Pas toe of leg uit’-principe geïntroduceerd. Voor de webrichtlijnen waarbij het ‘Pas toe of leg uit’-principe geldt, mag een eigen werkplan en planning gebruikt worden om te komen tot een oplossing. Voorwaarde is wel dat er goede argumenten zijn waarom er niet voldaan kan worden, hoe je ermee omgaat en aangeven wanneer je denkt dat de website wel kan voldoen.

De Helpdesk Water heeft voor een aantal webrichtlijnen het ‘Pas toe of leg uit’-principe gehanteerd. Op de webpagina www.helpdeskwater.nl/toegankelijkheid kan er meer gelezen worden over de stand van zaken met betrekking tot een aantal niet-haalbare webrichtlijnen op de website van de Helpdesk Water.

Kijk voor meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/eisen-aan-websites-rijksoverheid.

Webregister Rijksoverheid

In het Websiteregister Rijksoverheid staat hoe ver websites van de Rijksoverheid zijn met het invoeren van de webrichtlijnen.

De website van de Helpdesk Water wordt in de maand juni 2014 aangemerkt als drempelvrij in het webregister van de Rijksoverheid. Kijk op het webregister van de Rijksoverheid.