Releases

De releases zijn gepland in de maanden april / mei en oktober / november. De releases zijn noodzakelijk om de browserontwikkelingen bij te blijven, om fouten verhelpen en nieuwe functionaliteiten te installeren.

Na een testperiode van twee weken op de acceptatieomgeving (welke identiek is aan de website) zal de release worden uitgerold op de zogenoemde productieomgeving, de echte website. De planning van de officiële uitrol is onderhevig aan testresultaten.

Release 4.4.1443 (november 2014)

Wijzigingen Technisch

  • De constant doorlopende browserontwikkelingen zijn weer bijgehaald
  • Technische update van de webrichtlijnen. Hiermee voldoen we aan volgens het webregister aan de webrichtlijnen versie 2 (AA). Zie hiervoor ook de pagina 'Webrichtlijnen'

Functioneel

  • Bij het aanmaken van meerdere interne links op dezelfde pagina, opent de link-editor op hetzelfde niveau als waar de voorgaande interne link is gekoppeld. Dit maakt het intern linken in hetzelfde onderdeel eenvoudiger.
  • Look and feel is verder ontwikkeld. De tekstvelden in de beheerpagina's zijn sneller de activeren en gemakkelijker op te slaan.
  • Social share buttons werken beter. De titel van de pagina wordt nu goed overgenomen door twitter.

Release 4.3.1417 (mei 2014)

WijzigingenTechnisch

  • De constant doorlopende browserontwikkelingen zijn weer bijgehaald
  • De laatste overtredingen van de technische webrichtlijnen zijn verbeterd. Hiermee voldoen we volgens het webregister aan de webrichtlijnen versie 2 (AA). Zie hiervoor ook de pagina 'Webrichtlijnen'

Functioneel

  • Social Share knoppen zijn geïmplementeerd bij de nieuwsitems
  • De knop 'Stuur door' is geïmplementeerd op iedere inhoudelijke pagina. Hiermee kan een bezoeker een betreffende pagina naar een mailadres doorsturen.

Ontwikkelingen

Er is een nieuw paginatype geïntroduceerd die het mogelijk maakt om de thema's op de website een eigen homepageindeling te laten hebben. Deze paginatype heet 'Landingspagina'. De landingspagina is frameonafhankelijk waardoor het mogelijk is om een andere indeling te kiezen dan het huidige standaard (linkerbalk, groot middenscherm en een rechterbalk).

Het webteam van de Helpdesk Water is verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van de landingspagina's. In de komende maanden zal er een afspraak worden gemaakt over hoe om te gaan met dit paginatype. Daarna worden de landingspagina's in goed overleg met de verantwoordelijke redacteuren geïmplementeerd.


Releasenotes Iprox